Brandventilation    |   Ovenlys   |    Service

Nyheder

GENVEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

Med JET Domex' Intelligente Styrings Komfortsystem (DISK) får du bedst mulig udnyttelse af den naturlige ventilation, og der sikres et godt indeklima i dine bygninger.

Ved hjælp af ønskeværdier for indetemperatur, CO2-niveau og luftfugtighed samt målinger af udetemperatur, vindhastighed og nedbør, sørger DISK-systemet for automatisk og hensigtsmæssig åbning og lukning af dine ovenlys og facadevinduer.

DISK-systemet kan styres via en dedikeret touchskærm, men kan også tilgås fra hvilken som helst PC, tablet eller smartphone med netadgang. Det grafiske interface gør det nemt og overskueligt at se både den ud- og indvendige status på klimaet, åbne og lukke for vinduerne samt opsætte de forskellige ønskeparametre.

Ydermere kan brugeren opsætte diverse programmer, så der eksempelvis luftes ud om morgenen, i god tid før alle møder ind på kontoret.

Download folder omkring DISK

OVENLYS MED VANDRET PLADE FOR BEDRE ISOLERING

I bygninger hvor der er ekstra høje energikrav, kan der med en vandret akrylplade, monteret indvendigt i ovenlyset, opnås U-værdier ned til 1,0 W/m2K. 

Den vandrette plade kan bruges sammen med alle akryl- og PC-ovenlys op til 120 x 240 cm, såvel faste som oplukkelige, og er godkendt til brandventilation i henhold til DS/EN 12101-2. Pladen kan også eftermonteres på allerede installerede ovenlys, hvis en bedre isoleringsevne ønskes. Vores akrylpladeløsning har flere fordele:

  • Billigere samt nemmere at håndtere end glas
  • Nærmest usynlig nedefra
  • Forbedring af linjetab
  • Kan også bruges i oplukkelige ovenlys
  • Der kan brændes pap på karmen, før pladen lægges på (undgår smeltning)
  • Folien på pladerne kan vente med at tages af, indtil kuplerne skal monteres (undgår at de bliver beskidte under transport)
  • Det er nemt at udskifte/eftermontere pladen samt rengøre den hvis nødvendigt